Kezdőlap

57. évfolyam 2. szám 
http://www.vetesesaratas.hu/pdf/va572.pdf (kb. 4 MB)

Az Archívumban pdf-ben olvashatók az 1-57. évfolyam összes száma.

„Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet” (Jn 14,23)

A következő, 57/3. szám megjelenése 2019. november végén várható!
(Ha az Úr akarja és élünk.)

Kedves Olvasó! 

    A nyári hónapokban a legtöbb család programokat és utazásokat tervez. De előfordul, hogy a végén a nyaralásokat is ki kell pihennünk. Miért? Mert bárhová megyünk, egyre több zaj vesz körül. És a hangzavar eltereli a figyelmünket, elveszi a békességünket, s előbb-utóbb vágyunk a csendre. Mi, hívő emberek olyan csendre vágyunk, amelyben szólhatunk Istenhez, amelyben meghalljuk az Ő hangját. Sőt ebben a csendben embertársaink szüksége is eljut a szívünkig. Ezért jó a reggeli csendességre alkalmat keresnünk, hogy a napi rohanásban meríteni tudjunk belőle. Az Úr Jézus, Isten Fia is: „Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, … elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott” (Mk 1,35). A Bibliában sok olyan emberről olvasunk, akik a reggeli csendességben, még mielőtt a nap eseményei megkezdődtek, dicsérték az Urat, kérve a szükséges biztatást és útmutatást. * Ábrahám azért, „hogy arra a helyre menjen, ahol az Úr színe előtt állt” (1Móz 19,27); * Jákób reggel áldozott az Úrnak (1Móz 28,18); * Mózes „korán reggel oltárt épített”, és „fölment a Sínai-hegyre…”(2Móz 24,4; 34,4); * Anna és Elkána „reggel fölkeltek, imádkoztak az Úr előtt” (1Sám 1,19); * Jób ”korán reggel … égőáldozatot mutatott be” a gyermekeiért (Jób 1,5); * Dávid hajnalban kelt, hogy dicsérje az Urat lanttal és hárfával, és imádkozott: „Ébren vagyok virradatkor, és fohászkodom, … elmélkedem ígéreteiden” (Zsolt 57,9; 119,147-148); * Ezékiás reggel készítette fel a vezető embereket az áldozat bemutatásához (2Krón 29,20); * Az Úr Jézus kereszthalála után az asszonyok illatos kenetekkel, „korán reggel, napkeltekor, elmentek a sírbolthoz…” (Mk 16,2) Kedves Olvasó, mondjuk el mi is a Zsoltárossal együtt: „… Uram, reggel eléd készülök, és várlak” (Zsolt 5,4)!.  

        Soproni János

   

Online olvasható a teljes képernyő (Fullscreen) gombra kattintva: