Kezdőlap

 

56. évfolyam 1. szám 
http://www.vetesesaratas.hu/pdf/va561.pdf (kb. 4 MB)

Az Archívumban pdf-ben olvashatók az 1-55. évfolyam összes száma.

„Legyen derekatok felövezve,
és lámpásotok meggyújtva!
...legyetek készen...”
(Lukács 12,35.40)

A következő, 56/2. szám megjelenése 2018. nyár végén várható!
(Ha az Úr akarja és élünk.)

Kedves Olvasó! 

    Ezen a télen korán kinyíltak a hóvirágok. Ez váratlanul érhetett bennünket, de mint mindig, most is csodálattal szemléltük az élet diadalát. Azt, ahogy kibújtak a kicsi, zöld hajtások a földből, és ahogy fordultak a napfény felé.
Az új életnek a hívő emberben is láthatóvá kell válnia, és Urunk örömére szellemben növekednünk kell. „…mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr” (1Pt 2,2-3). Milyen csodálatos életprogram áll hívő életünk előtt, amely megvalósításra vár!
Tehát növekednünk és erősödnünk kell, de hogyan? „…Őbenne,… hit által, amint tanultátok…” (Kol 2,7) Az Ige azt mondja, hogy nézzünk a liliomokra (Lk 12,27). És azt is mondja, hogy a növekedést is felülről kapjuk: „…az sem számít,
aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja” (1Kor 3,7).
És miben kell növekednünk? Isten Igéje válaszol erre a kérdésünkre is: „…a kegyelemben és a mi Urunk,… Jézus Krisztusunk ismeretében” (2Pt 3,18). De ne feledjük, hogy az Ő Gyülekezete testvéri közösségben növekedik, és „épül szeretetben” (Ef 4,16). Már a zsoltáríró bemutatta, hogy hol kaphatjuk az áldást: „Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő … az Úr házában…” (Zsolt 92,13-16)
És mi történt, amikor a tanítványok növekedtek ezekben a szellemi ajándékokban? „Az Úr Igéje pedig növekedett és terjedt” (Csel 12,24). „…és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben” (Csel 6,7).
Ha alázattal tudjuk elfogadni szellemi-lelki növekedésünk munkaterületét, egyéni és közösségi hatását és eredményét, ez igen jó. De egy pillanatra se vegyük le a tekintetünket Őróla, mert: „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem” (Jn 3,30)!

        Soproni János

   

Online olvasható a kép közepére kattintva: