Kezdőlap

 

57. évfolyam 1. szám 
http://www.vetesesaratas.hu/pdf/va571.pdf (kb. 4 MB)

Az Archívumban pdf-ben olvashatók az 1-56. évfolyam összes száma.

„Egek, harmatozzatok a magasból, hulljon
igazság a fellegekből! Táruljon fel a föld, és
teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele!
Én, az Úr teremtettem mindezt.” (Ézsaiás 45,8)

A következő, 57/2. szám megjelenése 2019. augusztusában várható!
(Ha az Úr akarja és élünk.)

Kedves Olvasó! 

     „A világ elmúlik …; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (1János 2,17)
Az Úr Jézus váltsághalála és feltámadása döntés elé állít minden embert. Választani kell: a halál és az élet, a mulandó és az örök, a kegyelemből megkapott örök élet és az Istentől örökre elszakító kárhozat között (1Kor 15,50).
Bűnös életünk halálához tartozik a mulandó, földi dolgok és vágyak megtagadása, új életünkhöz pedig a megújult gondolkodás és élő reménység. Ehhez az Úr Jézus váltsághalála tökéletesen elegendő, mert Ő: „Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnnek, az igazságnak éljünk…” (1Pt 2,24)
A mulandó és az örök élet szembeállításával a Szentírás sokat foglalkozik. Ezért az őszintén vágyakozó lélek bőven talál segítséget a választáshoz. És már Ézsaiás próféta megjövendölte a jó döntés csodálatos áldását: „Ébredjetek …, kik a porban laktok! ... Kelj fel, … mert eljött világosságod, rád ragyog az Úr dicsősége!” (Ézs 26,19;60,1)
Pál apostol pedig erre az igehelyre utalva figyelmezteti az efezusi hívőket: „Ébredj fel, … támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus” (Ef 5,14).
Ehhez az új élethez az Úr Jézus ígérete a biztosíték: „Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el” (Mt 24,35). „Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az Ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van” (1Jn 5,11-13).  

        Soproni János

   

Online olvasható a teljes képernyő (Fullscreen) gombra kattintva: