Kezdőlap

 

56. évfolyam 2. szám 
http://www.vetesesaratas.hu/pdf/va562.pdf (kb. 4 MB)

Az Archívumban pdf-ben olvashatók az 1-55. évfolyam összes száma.

„Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a
külső emberünk megromlik is, a belső
emberünk mégis megújul napról napra.”
(2Kor 4,16)

A következő, 56/3. szám megjelenése 2018. november végén várható!
(Ha az Úr akarja és élünk.)

Kedves Olvasó! 

    Általános ismeret (a szótár meghatározása szerint), hogy „az iránytű olyan szabadon lengő mágnesezett acéltű, amely a földmágnesség hatására mindig észak-dél irányában helyezkedik el, s ezzel a földrajzi tájékozódást lehetővé teszi”. A tengeren utazóknak és a vándoroknak a vadonban vagy a sivatagban igen hasznos útitárs ahhoz, hogy a kívánt célba érjenek.
Átvitt értelemben azonban olyan cselekvést, magatartást, szabályzatot stb. is jelent, amelyhez biztonsággal lehet vagy kell igazodni. Ez az igazodás pedig a jó irányba vezet! És ki az, aki nem kíván magának az élet viharaiban vagy a sötét, görbe utakon ilyen célirányos segítséget? De hogyan szerezhetünk ilyen szellemi-lelki iránytűt magunknak?
Mi, keresztyén emberek tudjuk a választ! Mi megismertük és elfogadtuk életünk biztos irányadóját: Isten Igéjét. Mert a helytelen irányt fel kell ismerni: „Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr vizsgálja meg a szíveket” (Péld 21,2). És a helyes irányt elfogadni mindenki számára lehetséges: „Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. … az Ő útjára tanítja az alázatosakat.” Mert: „Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség…” (Zsolt 25,8-10.12)
Jézus Krisztus az Ő váltsághalála által mindenki számára felajánlja ezt az egyedül biztos irányt, amely az örök élethez vezet: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” (Jn 14,6).
Kedves Olvasó! Szerezd meg, és használd engedelmesen életed minden ösvényén ezt az „iránytűt”, hogy a biztos célt elérd!

        Soproni János

   

Online olvasható a kép közepére kattintva: