Kezdőlap

 

56. évfolyam 3. szám 
http://www.vetesesaratas.hu/pdf/va563.pdf (kb. 4 MB)

Az Archívumban pdf-ben olvashatók az 1-56. évfolyam összes száma.

„Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti”
(Ézsaiás 40,11)

A következő, 57/1. szám megjelenése 2019. április 6-án várható!
(Ha az Úr akarja és élünk.)

Kedves Olvasó! 

     Folyóiratunkban újra előkerült az „idő” té-mája. Ehhez csak egy szóval szeretnék hozzájárulni. Ez a szó a MA.
Felfoghatatlan kegyelem, hogy egy nap, ha felvirradtunk rá, mennyi új lehetőséget tartogat számunkra! Ha jól meggondoljuk, a hívő emberekre érvényes igazán a jól ismert közmondás: „Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!”
Minden új napon:
– hirdethetünk szabadulást, új kezdetet a megkötözött lelkeknek, visszatérést a tékozló „fiúknak”.
– Pótolhatjuk az elfelejtett vagy elhalasztott:
levélírást, telefonhívást, bocsánatkérést,
betegek, öregek, özvegyek, árvák látogatását, támogatását.
– Megállhatunk az Ige fényében, és elcsendesedhetünk imában szeretteinkért, ismerőseinkért, azokért, akik hittestvéreink az Úrban, vagy akiket üldöznek, sőt ellenségeinkért…
Mindenki maga tudja eldönteni, hogy MA, és minden egyes nap miben kell a legtöbbet pótolnia. És ha figyelünk az Úrra, még ebben is segít. Bízhatunk benne, mert Ő mindig szemmel tartja az Övéit: „Legyen az Úrban bizodalmad, ezt tanítom MA neked, bizony neked!” (Péld 22,19)
 Isten az Ő népének engedetlensége miatt nem haragjáról beszél, hanem: „…egy napot ismét »mának« jelöl ki” (Zsid 4,7). És ez az új lehetőség csak mára szól? A vers folytatása válaszol a kérdésünkre: „MA, ha az Ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!” És talán jó lenne sietnünk? Miért ma…? Mert a kegyelem napja még tart! „A kegyelem idején meghallgattalak …. Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!” (2Kor 6,2)
De számunkra a „mának élés”, mint sokan gyakorolják, nem semmittevés, laza szórakozás, hanem áldásfolyam felülről, örökre szóló biztonság, mert: „Jézus Krisztus tegnap, MA és mindörökké ugyanaz” (Zsid 13,8).  

        Soproni János

   

Online olvasható a kép közepére kattintva: