Kezdőlap

58. évfolyam 3. szám 
http://www.vetesesaratas.hu/pdf/va583.pdf (kb. 3 MB)

Az Archívumban pdf-ben olvashatók az 1-58. évfolyam összes száma.

"MELYIK ÚT VISZ A VILÁGOSSÁG OTTHONÁBA, ÉS HOL A SÖTÉTSÉG LAKÓHELYE?" (JÓB 38,19)

A következő, 59/1. szám megjelenése 2021. április várható!
(Ha az Úr akarja és élünk.)

Kedves Olvasó! 

Isten azt mondja a Bibliában, hogy: "Szentek legyetek, mert én szent vagyok" (1Pt 1,16). Ha azonban azt a kérdést tennénk fel az embereknek, hogy mi az, amit a legjobban akarnak, akkor több eltérő válasz születne. Egyesek sok pénzt akarnak, mások karriert, hatalmat, népszerűséget, új házat, autót, házastársat, gyermeket, vagy csak egyszerűen annyit mondanának, boldogok akarnak lenni. A magyar és a világirodalom, valamint a filozófia évezredek óta keresi, kutatja a választ a boldogság mibenlétére, és számtalan válasz született is rá: szerelem, hírnév, másokért való élet, önfeláldozás. De hogyan is lehetne a szentség válasz a boldogságra? A Biblia olvasása által megismerjük Istent és önmagunkat. Ha példának tekintjük Jézus engedelmességét és odaszánását az Atyának, akkor megláthatjuk a helyes és helytelen motivációnkat. Azt, hogy mit is akarunk igazán, miért is küzdünk a hétköznapokban. Átéltük már, milyen öröm is Istent szemlélni, megérteni, felismerni, hogy mi a terve az életünkkel? Ha ezt felismertük, megértettük, és követni is akarjuk, akkor már jó úton vagyunk a boldogság felé. Mert keresztyén életünk csak Krisztusban teljesedhet ki igazán. Valóban boldogok csak akkor lehetünk, ha Krisztus betölt bennünket. Mi Őbenne, Ő mibennünk. És mivel Ő szent, tökéletes, mi is olyanok akarunk lenni, mint Ő, azaz Krisztushoz hasonlóak. És bízunk abban, hogy aki elkezdte bennünk "a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára" (Fil 1,6). Ha életünket odaszántuk Istennek, akkor a jövőnk az Ő kezében van. Körülményeink is mind-mind az Ő kezében vannak. Félelem, bizonytalanság, ünnep, öröm, várakozás mind egy-egy eszköz lehet Isten kezében, hogy Önmagához közelebb vonjon, Krisztus képére formáljon, hogy erősítse a hitünket és a benne való bizalmunkat. És így munkálja bennünk a megszentelődést. A Biblia szerint élő keresztyének számára tehát maga Isten ad választ a boldogság kérdésére. Kívánom a kedves Olvasónak, hogy találja meg Istenben a kiteljesedett életet és a boldogságot! "Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!" (Fil 4,4) Fodor Beáta szerkesztő   

   

Online olvasható a teljes képernyő (Fullscreen) gombra kattintva:

<